ავტორი

ალექსანდრე ჯეჯელავა

რა განსხვავებაა ფაკულტეტის არჩევასა და პროფესიის არჩევას შორის?

დღეს უფრო მიღწევადია პარალელურად რამდენიმე სფეროში მოღვაწეობა ვიდრე ადრე იყო . . .

საოცნებო და საჭირო საქმე

როგორ შეიძლება მოიქცეს აბიტურიენტი ამ დროს? როდესაც ოცნებობს ჟურნალისტობაზე, უნივერსიტეტში ჩაბარებისას სხვა პროფესია უნდა აირჩიოს? . . .

რის მიხედვით შევარჩიო პროფესია?

არსებობს პროფესიის ორი მხარე, რომელიც გიყვართ და რომელიც გაცხოვრებთ . . .

რა გვაძლევს მოტივაციას პროფესიის შერჩევისას?

ცხოვრება და სწავლა არის საკმაოდ ძნელი და ადამიანს, როგორც მანქანას ესაჭიროება საწვავი იმისთვის, რომ არ გაჩერდეს . . .

რა არის პროფესიის არჩევის თანამედროვე მეთოდი?

თანამედროვე, წარმატებული, 21-ე საუკუნის ადამიანი საშუალოდ 6-ჯერ იცვლის პროფესიას, ვიღაცები მეტჯერ, ვიღაცები ნაკლებჯერ . . .

Plan A და Plan B პროფესიის შერჩევისას

რაც უფრო ფართო დიპლომი გექნებათ, რაც უფრო მეტ ტერიტორიას დაფარავს, მით უკეთესი, ხოლო შენ რა უნდა აკეთო ამას დიპლომი არ განსაზღვრავს. . . .

კრიტიკული აზროვნება: მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დადგენა

კრიტიკული აზროვნების უნარების ჯგუფში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნარია მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დამყარება. . . .

კრიტიკული აზროვნება: ინტერპრეტაცია და ანალიზი

ინტერპრეტაცია და ანალიზი, ანუ ინფორმაციის მოძიების შემდეგ, რომელიც შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ პირველი ნაბიჯია, მეორე ნაბიჯი სწორედ ამ ინფორმაციის ინტერპრეტაცია და ანალიზია, თუმცა ეს უნარი შეიძლება დამოუკიდებელ პროცესადაც წარმოვიდგინოთ. . . .

კრიტიკული აზროვნება: ინფორმაცია და აღმოჩენა

კრიტიკულ აზროვნების უნარების ჯგუფში პირველი და მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ინფორმაცია და აღმოჩენა. იგულისხმება, რომ, როდესაც ჩვენ ინტელექტუალური საჭიროება გვიჩნდება, ვიწყებთ ინფორმაციის მოძიებით და მასში ჩვენთვის საჭირო და გამოსადეგი რაღაცების აღმოჩენით . . .

გადადგით პირველი ნაბიჯები წარმატების მისაღწევად

ამ სტატიაში ინიციატივის მნიშვნელობაზე ვისაუბრებთ და იმაზე თუ რამხელა გავლენა აქვს პროაქტიულ ინიციატივას, ანუ ჩვენი ნებით ინიციატივის გამოჩენას წარმატების მიღწევაში . . .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

გამოიწერეთ ვიდეოები და სიახლეები