კატეგორია

21-ე საუკუნის უნარები

კრიტიკული აზროვნება: მიზეზ-შედეგობრივი კავშირის დადგენა

კრიტიკული აზროვნების უნარების ჯგუფში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი უნარია მიზეზ-შედეგობრივი კავშირების დამყარება. . . .

კრიტიკული აზროვნება: ინტერპრეტაცია და ანალიზი

ინტერპრეტაცია და ანალიზი, ანუ ინფორმაციის მოძიების შემდეგ, რომელიც შეიძლება წარმოვიდგინოთ, რომ პირველი ნაბიჯია, მეორე ნაბიჯი სწორედ ამ ინფორმაციის ინტერპრეტაცია და ანალიზია, თუმცა ეს უნარი შეიძლება დამოუკიდებელ პროცესადაც წარმოვიდგინოთ. . . .

კრიტიკული აზროვნება: ინფორმაცია და აღმოჩენა

კრიტიკულ აზროვნების უნარების ჯგუფში პირველი და მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ინფორმაცია და აღმოჩენა. იგულისხმება, რომ, როდესაც ჩვენ ინტელექტუალური საჭიროება გვიჩნდება, ვიწყებთ ინფორმაციის მოძიებით და მასში ჩვენთვის საჭირო და გამოსადეგი რაღაცების აღმოჩენით . . .

1

გამოიწერეთ ვიდეოები და სიახლეები