კატეგორია

ფონდების მოძიება და დონორებთან ურთიერთობა

როგორ მოვიპოვოთ ფონდები

ფონდების მოძიება არის პროცესი, რომელიც საშუალებას გვაძლევს ჩვენი საქმიანობისთვის თუ საინტერესო იდეისთვის მოვიძიოთ რესურსები და განვახორციელოთ ისინი. პირველ რიგში, უნდა იცოდეთ, რომ დონორები არიან ადამიანები, რომლებიც ნებისმიერი სახის შემოწირულებას აკეთებენ. მაგალითად, ყველა ჩვენგანი ყოფილა დონო . . .

როგორ დავსახოთ რეალისტური მიზნები ფონდების მოსაძიებლად? - მაია მიქაშავიძე

ფონდების მოძიება კარგად სტრუქტურირებული პროცესია, რომელსაც ეტაპები გააჩნია. პირველ ეტაპზე ხდება დონორების ლანდშაფტის შესწავლა, ანუ იმ სფეროში, რომელშიც თქვენ გააქტიურებას აპირებთ უნდა გაიგოთ თუ ვინ არის აქტიური დონორი, რა ტიპის პროექტები ფინანსდება, არის თუ არა გამოცხადებული კონკურსი, დაინტერესე . . .

1

გამოიწერეთ ვიდეოები და სიახლეები